outNa XII Gliwickie Spotkania Chóralne przygotowaliśmy „Małą Mszę Uroczystą” G.Rossiniego, której nasza premiera odbyła się 5.04.92 r. w kościele św. Ap. Piotra i Pawła. W krótkim czasie udało się nam zrealizować jeszcze kilka jej powtórzeń.