outW 1990 roku odbyły się kolejne uroczystości jubileuszowe chóru, tym razem to już 45-lecie od chwili jego powstania. Uroczysty koncert odbył się 2 czerwca w Kino Teatrze X. Oprócz programu a capella wykonana była „Msza” G_dur Fr. Schuberta z orkiestrą filharmoniczną z Zabrza. W „Mszy” tej jedną z partii solowych wykonał Grzegorz Hazy (nasz chórzysta).

W październiku 1990 roku wykonaliśmy dwukrotnie „Stabat Mater” G. Rossiniego.

W maju 1991 chór wykonał dwukrotnie „Mszę” C-dur (Msza Koronacyjna) Józefa Elsnera, dla uczczenia 200 rocznicy powstania Konstytucji 3-Maja.