Nagranie programu a’capella zrealizowane pod dyr. Krystyny Krzyżanowskiej-Łoboda w marcu 1995 w Auli Głównej Politechniki Śląskiej