outW dniu 3 października 2003 roku, odbyła się premiera nowej płyty Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej z muzyką Romualda Twardowskiego. Płyta Missa Regina caeli jest pierwszym w historii światowej fonografii nagraniem utworów: MissaRegina caeli, Lauda Sion, Hosanna I i Jubilate Deo.

Płyta została nagrana w gliwickich kościołach św.Michała (10 V 2002) i św Gerarda (16 V 2003) i wydana przez wydawnictwo Acte Prealable

Missa Regina caeli (części):
I Kyrie
II Gloria
III Alleluia
IV Credo
V Sanctus
VI Benedictus
VII Agnus Dei
VIII O Salutaris (ad communionem)
IX Regina caeli (ad benedictionem)
Lauda Sion
Hosanna I
Alleluia
Hosanna II
Jubilate Deo

Romuald Twardowski o Missa Regina Caeli

Kiedy tuż po ubiegłorocznych świętach Bożego Narodzenia zacząłem zastanawiać się nad kształtem mojej mszy, w pierwszym rzędzie musiałem odpowiedzieć sobie na pytanie – jaką ta msza być nie powinna? Odpowiedź brzmiała: nie powinna być napuszona, hałaśliwa, oderwana od wielkiej tradycji muzyki kościelnej. Winna natomiast być skromna, w miarę prosta, oddająca właściwie ducha i sens każdej części mszy św., a przy tym ma być uroczysta, podniosła w nastroju i komunikatywna, jako że miejscem jej wykonania będzie świątynia, a pierwszym jej odbiorcą – zgromadzenie wiernych. Poza wszystkim, muzyka mszy miała być piękna, gdyż tylko piękno zdolne jest wzbudzić w odbiorcy uczucia wyższego rzędu.

Współpraca z chórem

Trwająca od kilku lat współpraca kompozytora z Akademickim Chórem Politechniki Śląskiej w Gliwicach zasługuje na osobny komentarz. Zapoczątkował ją występ chóru na XVII Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. Świetna forma zespołu prowadzonego pewną ręką Czesława Freunda – artysty niezmiernie wrażliwego i gruntownie wykształconego – sprawiła, że kompozytor nagranie tej płyty powierzył właśnie temu znakomitemu dyrygentowi.

Trafność interpretacji, czystość brzmienia, precyzja rytmiczna, znakomite rozplanowanie napięć, wyraziście zarysowane kulminacje – oto główne walory utrwalonych na płycie interpretacji.

Nie ulega wątpliwości, że przez długie lata będą one wzorem dla tych wszystkich wykonawców, którzy zechcą się zmierzyć z bogatą różnorodną twórczością chóralną Romualda Twardowskiego; stanowi ona trwały wkład w dorobku polskiej chóralistyki drugiej połowy XX wieku.

komentarz T.M. zamieszczony na płycie

Muzyka sakralna jest popularna

Jak Pan wspomina pracę nad nagraniem płyty?

Pracy nad partyturą mszy i jej nagraniem towarzyszyły wyjątkowe przeżycia. Przed przyjęciem ostatecznego kształtu interpretacyjnego przygotowywanego utworu odbyła się próba z udziałem kompozytora. Padały bardzo celne uwagi z jego strony dotyczące zarówno niuansów wykonawczych, jak i poszczególnych elementów dzieła. Ostateczna wersja utworu „rodziła się” niejako w obecności chórzystów. Były to kapitalne doświadczenia, wspaniała lekcja muzyki w towarzystwie mistrza tej klasy, jaką reprezentuje w kraju i na świecie Romuald Twardowski. Na samą pracę nad rejestracją złożyły się dwie sesje nagraniowe w dwóch różnych przestrzeniach akustycznych gliwickich kościołów (pw. św. Michała i pw. św. Gerarda). Godziny nocne… pełne skupienie… maksymalna koncentracja… ciągle „na świeżo”… zmęczenie… jeszcze raz… nagrane!!!

Z dyrygentem Czesławem Freundem rozmawia ks. Arkadiusz Jędrasik
Muzyka sakralna jest popularna
w Nasz Dziennik z dnia 11-go października 2003, Nr 238(1734)

Radość śpiewania!

Zespół ten można w skrócie określić słowami „radość śpiewania i profesjonalność wykonania”. […] Chór reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej, zdobywając trzy srebrne medale w trzech kategoriach chóralnych na I Olimpiadzie Chóralnej Linz’2000 (Austria) i powtarzając ten sukces na II Olimpiadzie Busan’2002 (Korea Płd.). […] Uwieńczeniem tej drogi artystycznej, stało się spotkanie dwóch tradycji polskich kresów. Tradycji wileńskiej uobecnionej przez kompozytora prof. Romualda Twardowskiego i tradycji lwowskiej nieprzerwanie czerpiącej z historii Lwowskiego Chóru Technickiego, którego członkowie powołali do życia w 1945 roku Akademicki Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach. […]

Bogaty materiał płyty, dokumentuje znane na Śląsku dokonania artystyczne tego zespołu, co więcej umożliwia porównanie brzmienia płyty z brzmieniem na koncertach.

Radość śpiewania!
w zewpress.com Polskiej Niezależnej Gazecie Internetowej
z dnia 5-go października 2003, Nr 123