jsz

Urodził się 21 lutego 1925 roku w Lwówku Wielkopolskim pow. Nowy Tomyśl. W 1939 r. uczęszczał przez 1 rok do Kolegium Franciszkańskiego w Kobylinie. Dbano w Jego rodzinnym domu o dobre wychowanie oparte na głęboko osadzonych zasadach moralnych i religijnych.

Podczas wojny pracował we młynie, gdzie uzyskał dyplom mistrza młynarskiego. W 1946 r. ukończył liceum w Wolsztynie. W 1947 r. rozpoczął studia w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Prawno-Ekonomicznym. Równocześnie od 1952 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkole Muzycznej na Wydziale Nauczycielskim w Poznaniu, które ukończył w czerwcu 1956 r. Jednym z pedagogów, który skutecznie przelał wielkie umiejętności dyrygenta i chórmistrza oraz rozbudził wrażliwość muzyczną był Stefan Stuligrosz.

W czasie studiów muzycznych od stycznia 1951 r. do marca 1957 r. prowadził różne zespoły, a z nich na uwagę zasługuje Chór „Moniuszko” Wojewódzkiego Związku Spółdzielczości Pracy oraz Chór Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu. W marcu 1957 r. przyjeżdża do Bytomia, gdzie wygrał konkurs na chórmistrza w Operze Śląskiej. Od razu podejmuje dodatkowo funkcję dyrygenta w chórze Politechniki, który z tą chwilą przyjmuje nazwę Akademicki Chór i Balet Politechniki Śląskiej.

Bardzo szybko nawiązał bliski kontakt z zespołem akademickim, pozyskiwał sobie coraz większe grono chętnych do współpracy śpiewaków. Zawiązały się szczere przyjaźnie i sympatie, które wkrótce uwieńczone były jednym z pierwszych małżeństw, a w relacji dyrygent-chórzystka, jedynym w historii chóru. Wybranką okazała się sopranistka Maria Szczurek, a ich życie zbyt wcześnie zakończone, cały czas związane było z chórem. Ich ślub odbył się 15.IV.1961 r. Z tym chórem wzrastały ich dzieci Bartek, Maciek i Kasia, tu stawiały swoje pierwsze kroki i z nami też podjęły, choć nie na długo, systematyczne śpiewanie.

W czasie 28 lat pobytu na Śląsku współpracował z innymi zespołami jak np. Chórem „ECHO” w Katowicach, chórem szkolnym w Bytomiu, chórem w Podstawowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Katowicach. W latach 1977 do 1979 pełnił funkcję Z-cy Dyrektora Państwowej Opery Śląskiej w Bytomiu. W styczniu 1979 r. przeszedł do Chóru Państwowej Filharmonii w Katowicach. Był dyrektorem artystycznym PZChiO w Katowicach, kilkakrotnie jurorem w różnych festiwalach i konkursach np. „Sacrosong” oraz „Cantate Deo”.

Chociaż 22 stycznia 1985 r. odszedł na zawsze, to pozostawił w nas stan, który nie pozwala na wzniecenie żalu, smutku. Wspomnienie o Józefie Szulcu to wspomnienie radosne, zawsze pełne optymizmu z jasną perspektywą, uśmiechnięte jak On sam.