kkłUrodziła się 29 września 1963 r. w Gliwicach. Akademię Muzyczną w Katowicach ukończyła z wyróżnieniem (dyplom u prof. J. Wojtachy) w 1987 r. Od razu podjęła w niej pracę naukowo-dydaktyczną. Już podczas studiów rozpoczęła pracę dyrygenta w Chórze Męskim ECHO w Katowicach (1986-90), stworzyła Zespół Kameralny „Canticorum” (koncertujący w latach 1988-93) i jednocześnie pracowała z chórem OGNIWO, działającym przy Filharmonii Śl. (1991-92). Warsztat dyrygencki szkoliła jako asystent dyrygenta chóru Państwowej Filharmonii Śląskiej prof. Jana Wojtachy. Dyrygentem Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej była od listopada 1991 r. do stycznia 1996, uzyskując z nim wyróżnienia festiwali „Legnica Cantat 24” i „Legnica Cantat 25”, oraz Międzynarodowego Festiwalu w Międzyzdrojach w 1995 r.