stPrzejął czasowo pałeczkę dyrygencką chóru, ponieważ Zbigniew Toffel podjął studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. Stanisław Tokarski był wówczas chórmistrzem Operetki Śląskiej i nauczycielem Średniej Szkoły Muzycznej