out-1utwory a’capella, pod dyr. Czesława Freunda, zarejestrowane na festiwalach:
we Wrocławiu w 1996, w Częstochowie w 1997,
w Gliwicach i w Częstochowie w 1998
oraz w Gliwicach w 2000 r.