– dyr. T.Babiński – nagranie zrealizowano czerwcu 1990 r. w Kościele Św. Antoniego w Gliwicach,