Dla uczczenia 200 rocznicy powstania Konstytucji 3-Maja, w maju 1991 chór wykonał dwukrotnie „Mszę” C-dur Józefa Elsnera. Nagranie z koncertu w kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach z Państwową Ork. Symf. w Zabrzu, dyr. Tadeusz Babiński, soliści – M.Growiec, A.Kobierska, J.Ballarin, A.Teliga, AChPŚl