Nagroda Marka-Śląskie w kategorii Kultura, przyznawana przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach, trafia w tym roku w ręce Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej!

Dołączyliśmy tym samym do grona takich podmiotów, jak Teatr Rozrywki w Chorzowie, NOSPR, Opera Śląska w Bytomiu, AUKSO czy ZPiT „Śląsk”, które otrzymywały tę nagrodę w poprzednich edycjach.To docenienie pracy wszystkich pokoleń AChPolŚl i trudu włożonego w rozwój kulturalny Śląska, a także promocję regionu w kraju i poza jego granicami. Serdecznie gratulujemy Rektorowi Politechniki Śląskiej Panu Arkadiuszowi Mężykowi który otrzymał Super Marka- Śląskie!