M.Maliszczak – Missa nova (2010)

out

kwiecień 2008 – prawykonanie
listopad 2010 – premiera płyty

12 kwietnia w Sali Teatralnej Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach oraz 20 kwietnia w auli Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w koncercie finałowym XXVIII Gliwickich Spotkań Chóralnych (współfinansowanych przez Miasto Gliwice)Akademicki Chór Politechniki Śląskiej wykonał utwór (prawykonanie) z gatunku muzyki jazzowej Małgorzaty Maliszczak MISSA NOVA – wieloczęściową kompozycją w formie mszy (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus, Agnus Dei), na chór mieszany, mezzosopran, tenor, saksofon sopranowy i sekcję rytmiczną obejmującą fortepian, kontrabas, instrumenty perkusyjne oraz dodatkowo kat – moduł brzmieniowy wykorzystujący brzmienie wibrafonu, marimby i instrumentów smyczkowych.
Małgorzata Maliszczak dedykowała tę kompozycję pamięci zmarłego w kwietniu 2007 roku pianisty i kompozytora prof. Ernesta Małka, wieloletniego pedagoga Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach.
Uwzględniając znakomity odbiór utworu wśród bardzo licznie zgromadzonej publiczności Zarząd chóru podjął decyzję o wydaniu płyty.
Nagrania dokonano w październiku i listopadzie 2008 roku dzięki pomocy finansowej Miasta Gliwice i Młodzieżowego Domu Kultury w Bojkowie, który udostępnił salę do nagrań chóru.

W wykonaniu nagrań uczestniczyli:
Akademicki Chór Politechniki Śląskiej pod dyr. T. Giedwiłło,
AGNIESZKA MALISZCZAK- mezzosopran
ADAM RYSZARD SACZKA- tenor
JERZY GŁÓWCZEWSKI- saksofon sopranowy
MAŁGORZATA MALISZCZAK- fortepian
FILIP HACHOUD- kat
PIOTR GÓRKA- kontrabas
ADAM BUCZEK- perkusja
TOMAS CELIS SANCHEZ- instrumenty perkusyjne


Na niebie słychać śpiewy anielskie (2006)

out-1

Kolędy w opracowaniu Henryka Jana Botora z udziałem solistów: Magdaleny Spytek i Michała Szczepana, organy Henryk Jan Botor.
Nagrań chóru dokonano w Centrum Edukacyjnym Jana Pawła II w Gliwicach


R.Twardowski – Missa Regina Caeli (2003)

out

W dniu 3 października 2003 roku, odbyła się premiera nowej płyty Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej z muzyką Romualda Twardowskiego. Płyta Missa Regina caeli jest pierwszym w historii światowej fonografii nagraniem utworów: MissaRegina caeli, Lauda Sion, Hosanna I i Jubilate Deo.

Płyta została nagrana w gliwickich kościołach św.Michała (10 V 2002) i św Gerarda (16 V 2003) i wydana przez wydawnictwo Acte Prealable

Missa Regina caeli (części):
I Kyrie
II Gloria
III Alleluia
IV Credo
V Sanctus
VI Benedictus
VII Agnus Dei
VIII O Salutaris (ad communionem)
IX Regina caeli (ad benedictionem)
Lauda Sion
Hosanna I
Alleluia
Hosanna II
Jubilate Deo

Romuald Twardowski o Missa Regina Caeli

Kiedy tuż po ubiegłorocznych świętach Bożego Narodzenia zacząłem zastanawiać się nad kształtem mojej mszy, w pierwszym rzędzie musiałem odpowiedzieć sobie na pytanie – jaką ta msza być nie powinna? Odpowiedź brzmiała: nie powinna być napuszona, hałaśliwa, oderwana od wielkiej tradycji muzyki kościelnej. Winna natomiast być skromna, w miarę prosta, oddająca właściwie ducha i sens każdej części mszy św., a przy tym ma być uroczysta, podniosła w nastroju i komunikatywna, jako że miejscem jej wykonania będzie świątynia, a pierwszym jej odbiorcą – zgromadzenie wiernych. Poza wszystkim, muzyka mszy miała być piękna, gdyż tylko piękno zdolne jest wzbudzić w odbiorcy uczucia wyższego rzędu.

Współpraca z chórem

Trwająca od kilku lat współpraca kompozytora z Akademickim Chórem Politechniki Śląskiej w Gliwicach zasługuje na osobny komentarz. Zapoczątkował ją występ chóru na XVII Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. Świetna forma zespołu prowadzonego pewną ręką Czesława Freunda – artysty niezmiernie wrażliwego i gruntownie wykształconego – sprawiła, że kompozytor nagranie tej płyty powierzył właśnie temu znakomitemu dyrygentowi.

Trafność interpretacji, czystość brzmienia, precyzja rytmiczna, znakomite rozplanowanie napięć, wyraziście zarysowane kulminacje – oto główne walory utrwalonych na płycie interpretacji.

Nie ulega wątpliwości, że przez długie lata będą one wzorem dla tych wszystkich wykonawców, którzy zechcą się zmierzyć z bogatą różnorodną twórczością chóralną Romualda Twardowskiego; stanowi ona trwały wkład w dorobku polskiej chóralistyki drugiej połowy XX wieku.

komentarz T.M. zamieszczony na płycie

Muzyka sakralna jest popularna

Jak Pan wspomina pracę nad nagraniem płyty?

Pracy nad partyturą mszy i jej nagraniem towarzyszyły wyjątkowe przeżycia. Przed przyjęciem ostatecznego kształtu interpretacyjnego przygotowywanego utworu odbyła się próba z udziałem kompozytora. Padały bardzo celne uwagi z jego strony dotyczące zarówno niuansów wykonawczych, jak i poszczególnych elementów dzieła. Ostateczna wersja utworu „rodziła się” niejako w obecności chórzystów. Były to kapitalne doświadczenia, wspaniała lekcja muzyki w towarzystwie mistrza tej klasy, jaką reprezentuje w kraju i na świecie Romuald Twardowski. Na samą pracę nad rejestracją złożyły się dwie sesje nagraniowe w dwóch różnych przestrzeniach akustycznych gliwickich kościołów (pw. św. Michała i pw. św. Gerarda). Godziny nocne… pełne skupienie… maksymalna koncentracja… ciągle „na świeżo”… zmęczenie… jeszcze raz… nagrane!!!

Z dyrygentem Czesławem Freundem rozmawia ks. Arkadiusz Jędrasik
Muzyka sakralna jest popularna
w Nasz Dziennik z dnia 11-go października 2003, Nr 238(1734)

Radość śpiewania!

Zespół ten można w skrócie określić słowami „radość śpiewania i profesjonalność wykonania”. […] Chór reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej, zdobywając trzy srebrne medale w trzech kategoriach chóralnych na I Olimpiadzie Chóralnej Linz’2000 (Austria) i powtarzając ten sukces na II Olimpiadzie Busan’2002 (Korea Płd.). […] Uwieńczeniem tej drogi artystycznej, stało się spotkanie dwóch tradycji polskich kresów. Tradycji wileńskiej uobecnionej przez kompozytora prof. Romualda Twardowskiego i tradycji lwowskiej nieprzerwanie czerpiącej z historii Lwowskiego Chóru Technickiego, którego członkowie powołali do życia w 1945 roku Akademicki Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach. […]

Bogaty materiał płyty, dokumentuje znane na Śląsku dokonania artystyczne tego zespołu, co więcej umożliwia porównanie brzmienia płyty z brzmieniem na koncertach.

Radość śpiewania!
w zewpress.com Polskiej Niezależnej Gazecie Internetowej
z dnia 5-go października 2003, Nr 123


Internationales Chor-Begegnungs-Konzert (2000)

out-1

1Nagrano w 2000 r. w czasie koncertu pod dyr. Czesława Freunda w Pfarrkirche Reichraming (Austria)


Archiwalne nagrania koncertowe 1996-2000 tom II

out

Utwory instrumentalno-wokalne, pod dyr. Czesława Freunda:
J.Rutter – Requiem (nagrano w Gliwicach w 1998)
i L.Vierne – Messe solennelle (nagrano w Cieszynie w 1997).


Archiwalne nagrania koncertowe 1996-2000 tom I

out-1

utwory a’capella, pod dyr. Czesława Freunda, zarejestrowane na festiwalach:
we Wrocławiu w 1996, w Częstochowie w 1997,
w Gliwicach i w Częstochowie w 1998
oraz w Gliwicach w 2000 r.


J.Świder – 3 canti sacri (1996)

Nagrane pod dyr. Czesława Freunda 10.XI.1996 w Kościele Ewangelickim w Wodzisławiu, w obecności kompozytora Józefa Świdra.
Na kasecie znajduje się również nagranie w wykonaniu Chóru Akademii Muzycznej z towarzyszeniem Śląskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją J.W.Hawela z koncertu w sali Filharmonii Śląskiej


Koncert jubileuszowy 50-lecia (1995)

Nagranie programu a’capella zrealizowane pod dyr. Krystyny Krzyżanowskiej-Łoboda w marcu 1995 w Auli Głównej Politechniki Śląskiej


W.A.Mozart – Requiem (1994)

W niedzielę palmową w marcu 1994 roku w kościele Wszystkich Świętych odbyła się nasza premiera „Requiem” W. A. Mozarta. Frekwencja na tym koncercie przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Kościół był dosłownie nabity do ostatniego miejsca. Dzieło to wykonaliśmy z orkiestrą Państwowej Filharmonii z Zabrza pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego, soliści: Michalina Growiec, Agata Kobierska, Jan Ballarin, Tadeusz Leśniczak, AChPŚl.


G.Rossini – Petite messe solennelle (1992)

out

Na XII Gliwickie Spotkania Chóralne przygotowaliśmy „Małą Mszę Uroczystą” G.Rossiniego, której nasza premiera odbyła się 5.04.92 r. w kościele św. Ap. Piotra i Pawła. W krótkim czasie udało się nam zrealizować jeszcze kilka jej powtórzeń.


J.Elsner – Msza uroczysta C-dur (1991)

Dla uczczenia 200 rocznicy powstania Konstytucji 3-Maja, w maju 1991 chór wykonał dwukrotnie „Mszę” C-dur Józefa Elsnera. Nagranie z koncertu w kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach z Państwową Ork. Symf. w Zabrzu, dyr. Tadeusz Babiński, soliści – M.Growiec, A.Kobierska, J.Ballarin, A.Teliga, AChPŚl


Gloria in excelsis Deo (1990)

dyr. T.Babiński – nagranie zrealizowano czerwcu 1990 r. w Kościele Św. Antoniego w Gliwicach.


G.Rossini – Stabat mater (1990)

out

W 1990 roku odbyły się kolejne uroczystości jubileuszowe chóru, tym razem to już 45-lecie od chwili jego powstania. Uroczysty koncert odbył się 2 czerwca w Kino Teatrze X. Oprócz programu a capella wykonana była „Msza” G_dur Fr. Schuberta z orkiestrą filharmoniczną z Zabrza. W „Mszy” tej jedną z partii solowych wykonał Grzegorz Hazy (nasz chórzysta).

W październiku 1990 roku wykonaliśmy dwukrotnie „Stabat Mater” G. Rossiniego.

W maju 1991 chór wykonał dwukrotnie „Mszę” C-dur (Msza Koronacyjna) Józefa Elsnera, dla uczczenia 200 rocznicy powstania Konstytucji 3-Maja.


J.Elsner – Pasja (1987)

out

1987 r., w 150 rocznicę skomponowania Passio Domini Nostri Jesu Christi d−moll op. 65 przez Józefa Elsnera, nauczyciela Fryderyka Chopina, chór przygotował jego znakomite oratorium „Pasja”
i wydał kasetę z nagrań koncertowych (koncerty 27.III w kościele św. Piotra i Pawła w Gliwicach, 29.III w kościele św. Anny w Zabrzu, 22.V w kościele św. Piotra i Pawła w Gliwicach). Finał drugiego koncertu emitowany był na antenie TV Katowice.


W.A. Mozart – Msza C-dur – koronacyjna (1986)

Pierwsze wykonanie i jednocześnie pierwszy koncert pod dyrekcją Tadeusza Babińskiego miał miejsce 21.03.1986 r. w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Nagrania dokonano z Państwową Ork. Symf. w Zabrzu, Dyr. Tadeusz Babiński, soliści – M.Growiec, E.Juszczak, J.Ballarin, E.Kuszyk, połączone chóry: AChPŚl, Chór Akademicki Politechniki Wrocławskiej, Zespół Muzyki Dawnej WSP w Bydgoszczy – nagranie z koncertu w kościele Św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach.