Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej powstał z założonego w 1970 roku przez Mariana Zalegę, niewielkiego zespołu śpiewaczego przy Wydziale Górniczym, którego członkami początkowo byli studenci tylko tego wydziału. W miarę rozwoju, zespół rozszerzał swój skład osobowy o studentów innych wydziałów oraz różnych szkół wyższych Wrocławia i w latach 80-tych uzyskał status muzycznego reprezentanta całej uczelni jako Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej.
W latach 1973-1999 dyrygentem i kierownikiem artystycznym zespołu był Piotr Ferensowicz, a obecnie, od roku 2000, zespołem kieruje Małgorzata Sapiecha-Muzioł.
W zróżnicowanym repertuarze chóru a cappella znajdują się utwory kompozytorów polskich i zagranicznych od muzyki dawnej po współczesną, wielu rodzajów, gatunków i stylów. Ważne miejsce zajmują wielkie formy wokalno-instrumentalne, wykonywane przez zespół między innymi podczas corocznych wrocławskich Festiwali Barbórkowych Chórów Studenckich, imprez, które Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej zainicjował w 1974 roku, i które nieprzerwanie organizuje do dziś.
Sukcesy chóru datują się od 1975 r., kiedy zdobył on pierwszą nagrodę w konkursie chórów studenckich w czeskich Pardubicach. W latach następnych na rozlicznych festiwalach i konkursach muzycznych w Polsce, niemal w całej Europie, podczas 3-krotnych podróży artystycznych do USA (1987, 1996, 1999), tournee po Chińskiej Republice Ludowej (2001), zdobył kolejnych kilkadziesiąt nagród, wyróżnień i medali, z których najważniejsze to:
– I miejsce na V Dniach Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce (1986)
– III miejsce w kategorii chórów mieszanych, Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego, Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie muzyki współczesnej na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Tallinie, Estonia (1988)
– Wyróżnienie na Ogólnopolskim Turnieju Chóralnym „Legnica Cantat” (1993)
– Brązowy Medal na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Prevezie, Grecja (2005)
– Grand Prix, Nagroda Specjalna Studentów Akademii Muzycznej w Krakowie i Nagroda dla Najlepszego Dyrygenta na I Konkursie Muzyki Sakralnej Cantate Domino w Krakowie (2006)
– Nagroda Specjalna „Za innowację i wirtuozerię w interpretacjach utworów” na VIII Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Prijedor, Bośnia i Hercegowina (2008)
– II miejsce za wykonanie Sardany, Złoty Dyplom za wykonanie pieśni katalońskich, Złoty Dyplom za wykonanie pieśni religijnych, nieoficjalną Nagrodę Publiczności na I Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chóralnym Pieśni Morza Śródziemnego „I Internacional Festival i Concurs Coral Cançó Mediterrània” (2011)

W swoim dorobku zespół posiada nagrania płytowe:”A cappella”(1995), „A cappella”(2008), „Dzieciątko się narodziło” (2008).

Małgorzata Sapiecha-Muzioł jest absolwentką Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie dyrygentury symfonicznej prof. Marka Pijarowskiego (1998) oraz Wydziału Wychowania Muzycznego tej uczelni, który ukończyła z wyróżnieniem w roku 1993, studiując dyrygenturę w klasie prof. Zofii Urbanyi-Krasnodębskiej.
Jako dyrygent współpracowała z wrocławskim Teatrem Muzycznym „Capitol”, orkiestrami Filharmonii Wrocławskiej, Sudeckiej i Dolnośląskiej, Orkiestrą Kameralną „Wratislavia”, Orkiestrą Kameralną „Ricordanza”, a także chórem „Cantores Minores Wratislavienses”.
Od wielu lat kieruje Akademickim Chórem Politechniki Wrocławskiej, a także Orkiestrą i Chórem Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu, z którymi to zespołami prowadzi aktywną działalność koncertową w kraju i za granicą.
Pełni funkcję Dyrektora Artystycznego odbywającego się rokrocznie we Wrocławiu Festiwalu Barbórkowego Chórów Akademickich.
Jest dyrygentem Polsko-Niemieckiej Młodej Filharmonii – projektu orkiestrowego skupiającego młodzież z całej Polski i Niemiec.
Od marca 2015 pełni funkcję Kuratora Projektu „Śpiewająca Polska” Regionu Wrocławskiego i Dolnośląskiego wchodzącego w skład powołanej w tym roku Akademii Chóralnej.
Uhonorowana Nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego za Wybitne Osiągnięcia w Dziedzinie Kultury „Wena 2013”, a także nagrodami Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
W swoim dorobku posiada nagrania płytowe: Requiem W. A. Mozarta, Kolęda się niesie G. Pstrokońskiej-Nawratil, Muzyka Symfoniczna z Polsko-Niemiecką Młodą Filharmonią oraz A cappella, Dzieciątko się narodziło i Pater noster z Akademickim Chórem Politechniki Wrocławskiej.

chor.pwr.wroc.pl


Chór męski Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach powstał w 2001 roku. Od początku swej działalności prowadzony jest przez dr Aleksandrę Maciejczyk. Pod jej batutą aktywnie wpisuje się w tradycje szkoły, uczestnicząc w koncertach w ramach akcji „Dziecięce Spotkania Muzyczne” oraz projekcie „Muzyczne nastroje”, współtworzonym przez Bibliotekę Śląską w Katowicach i Uniwersytet Śląski w Katowicach. Od początku swego istnienia uczestniczy w przeglądach i konkursach zdobywając szereg nagród i wyróżnień: 2001 – I miejsce w VI Katowickim Spotkaniu Kolędowym pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice „Śpiewajmy Jezusowi”, 2002 – Wyróżnienie w VII Katowickim Spotkaniu Kolędowym pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice „Śpiewajmy Jezusowi”, 2002 – Wyróżnienie w Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Nasze Kolędowanie” w Rudzie Śląskiej, 2002 – Złote Pasmo w I Wojewódzkim Festiwalu „Pieśń ludowa w muzyce artystycznej” w Chorzowie, 2002 – Grand Prix w VII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Myszkowie, 2003 – I miejsce w VIII Katowickich Spotkaniach Kolędowych pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice „Śpiewajmy Jezusowi”, 2004 – I miejsce na IX Katowickich Spotkaniach Kolędowych „Śpiewajmy Jezusowi”, 2004 – wyróżnienie specjalne dla Chóru Męskiego na VII Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Nasze Kolędowanie” w Rudzie Śląskiej, 2008 – II miejsce w XII Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni „Bóg się rodzi” w Żorach, 2008 – Grand Prix w XIII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Myszkowie, 2011 – Nagroda Festiwalu „Anioł” w Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Nasze Kolędowanie” w Rudzie Śląskiej, 2013 – II miejsce w XVII Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni „Bóg się rodzi” w Żorach, 2015 – III miejsce na XXIV Myślenickim Festiwalu Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki” w Myślenicach.
W chórze śpiewają uczniowie klas III-VI szkoły muzycznej II stopnia następujących specjalności: fortepian, organy, akordeon, gitara i saksofon.

Aleksandra Maciejczyk (z domu Bobrzyk) – pedagog, dyrygent, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach na kierunku wychowania muzycznego w ramach dwóch specjalności: rytmiki, jak również prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych oraz nauczania muzyki w szkole z roku 2000. W 2011 roku otrzymała tytuł doktora w zakresie dyrygentury chóralnej na Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
Jest założycielką chóru męskiego POSM II st. w Katowicach, z którym realizuje aktywną działalność koncertową, a miarą kunsztu wykonawczego jest zdobycie szeregu nagród na konkursach i festiwalach chóralnych. Od roku 2007 roku pełni funkcję kierownika Wydziału Rytmiki w ZPSM-POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Jest współorganizatorką cyklów koncertów edukacyjnych „Dziecięce Spotkania Muzyczne” oraz „Muzyczne nastroje”. W roku 2013 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał ją na funkcję eksperta do spraw podstaw programowych przedmiotów na wydziale rytmiki.
Oprócz pracy dydaktycznej angażuje się w działalność chórmistrzowską w amatorskim ruchu śpiewaczym Od 1994 roku prowadzi Chór „Largo Cantabile” zrzeszony w PZChiO oraz należący do Konfraterni Chórów Śląskich, z którym w 2011 r. wydała płytę „Pasja i Zmartwychwstanie w Ewangelickiej Muzyce Ziemi Śląskiej”. Aktywność swą kierunkuje również na działalność naukową obejmującą dziedziny: chóralistyki, pracy nad głosem dziecka, rytmiki, pedagogiki, arteterapii.

2st.zpsm.edu.pl


Chór Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach jest jednym z zespołów reprezentacyjnych szkoły. Członkami chóru są uczniowie klas IV-VI OSM i PSM oraz II-IV PSM cyklu 4 letniego, którzy nie grają na instrumentach orkiestrowych. Chórzyści uczestniczą w zajęciach chóru młodszego, w którym zdobywają podstawowe umiejętności wokalne i pierwsze doświadczenia koncertowe (1 rok) oraz chóru starszego, w którym rozwijają umiejętności śpiewacze poprzez pracę nad repertuarem 3 i 4 głosowym (kolejne 2 lata). Próby chóru odbywają się raz w tygodniu i są znakomitą okazją do wspólnego muzykowania jak również wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej na zajęciach rytmiki czy kształcenia słuchu. Na repertuar chóru składają się zarówno utwory a capella muzyki sakralnej i świeckiej, kompozycje dawne i współczesne, opracowania chóralne polskich utworów ludowych jak i formy wokalno-instrumentalne. Chór obok orkiestry, Big Bandu oraz zespołu wokalno-instrumentalnego regularnie koncertuje w szkole i poza nią. Śpiew chórzystów można podziwiać podczas koncertów szkolnych (półroczny, końcoworoczny, z okazji Dnia Niepodległości, podczas Dni Otwartych ZSM) jak i w Muzeum Miejskim, na placu Baczyńskiego czy w Teatrze Małym. Chór bierze również udział w przeglądach i konkursach, zdobywając nagrody i wyróżnienia (Zabrze, Katowice, Koszęcin). Wielu absolwentów chóru ZSM kontynuuje swoją przygodę ze śpiewem, stając się członkami innych zespołów m.in.: Zespołu wokalno-instrumentalnego, zespołu „Absolwenci”, Chóru God’s Property oraz Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Chórem od roku 2005 dyryguje mgr Tomasz Giedwiłło.

www.zsm.tychy.pl